Seja - 19. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 19. 12. 2016

Vabilo:

Vabilo za 19. sejo Občinskega sveta.

**************************
Posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 18. seja Občinskega sveta.

4. predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032),

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032) - uvod.
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032).
Povzetek za javnost.

5. predlog Letnega programa športa v občini Krško za leto 2017,

Predlog Letnega programa športa v občini Krško za leto 2017.

6. predloga letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem:
6./1. predlog Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017,

Predlog Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017.
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2017.
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017.
Seznam infrastrukturnih zadev 2017.

6./2. predlog Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2018,

Predlog Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2018.
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2018.
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2018.
Seznam infrastrukturnih zadev 2018.

7. predloga planov razvoja in vzdrževanja občinskih cest:
7./1. predlog Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2017-2020),

Predlog Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2017-2020).
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2017-2020).

7./2. predlog Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2018-2021),

Predlog Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2018-2021).
Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2018-2021).

8. predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi tarifnih sistemov / VIII.,

Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi tarifnih sistemov / VIII..

9. predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017,

Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - odlok.
Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - splošni del.
Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - posebni del.
Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - načrt razvojnih programov.
Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - obrazložitve in priloge.
Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - priloga 3b - poraba NORP PP.
Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - priloga 4 - poraba NORP NRP.
Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - priloga 5 - kadrovski načrt Občina Krško.
Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - priloga 6 - kadrovski načrt MI-SPO.
Opredelitev do pripomb na osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017.

10. predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018,

Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - odlok.
Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - splošni del.
Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - posebni del.
Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - načrt razvojnih programov.
Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - obrazložitve in priloge.
Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - priloga 3b - poraba NORP PP.
Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - priloga 4 - poraba NORP NRP.
Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - priloga 5 - kadrovski načrt Občina Krško.
Predlog Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - priloga 5 - kadrovski načrt MI-SPO.
Opredelitev do pripomb na osnutek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018.

11. predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Krško.

Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Krško.