Seja - 5. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejeti odločitvi

Določen dnevni red seje:

Dnevni red 5. korespondenčne seje Občinskega sveta.

Zapis seje:

Zapisnik 5. korespondenčne seje Občinskega sveta.

*****************************
Sprejeti odločitvi pri točki:

1. predlog Sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa »Dozidava, rekonstrukcija in preureditev vrtca pri OŠ Leskovec pri Krškem«,

Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa »Dozidava, rekonstrukcija in preureditev vrtca pri OŠ Leskovec pri Krškem«.
Novelacija Investicijskega programa »Dozidava, rekonstrukcija in preureditev vrtca pri OŠ Leskovec pri Krškem«.

2. predlog Sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov.

Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov.
Priloga - obrazec 3.