Seja - 8. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 8. seje Občinskega sveta.

Zapis seje:

Zapisnik 8. seje Občinskega sveta.

*********************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. osnutek Odloka o odpravi Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Odlok o odpravi Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško.

5. predlog Sklepa o določitvi cen najemnin za zemljišča in spremljajoče objekte v lasti Občine Krško, za potrebe urejanja in oddaje urbanih vrtov v najem,

Sklep o določitvi cen najemnin za zemljišča in spremljajoče objekte v lasti Občine Krško, za potrebe urejanja in oddaje urbanih vrtov v najem.

6. premoženjsko-pravna zadeva:
6./1. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4 / 2015,

Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4 / 2015.

7. predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Krško (OPN).

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Krško (OPN).
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Krško (OPN) - priloga 1.
OPN Krško - priloga 1 - situacija.
OPN Krško - priloga 1 - fasade.