Seja - 2. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Krško - 23. 12. 2014 - sklic

Vabilo:

Vabilo za 2. korespondenčno sejo Občinskega sveta.


***************************
Gradivo k točki:

1. osnutek Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku).

Osnutek Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško.