Javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v občini Krško za leto 2017

Rok razpisa: 22.03.2017

Občina Krško je v Uradnem listu dne 17.2.2017 je objavila Javni razpis za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v občini Krško za leto 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje že izvedenih programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma v občini Krško in so v razpisnem obdobju od 21.3.2016 do 20.3.2017 izvajali programe in aktivnosti, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Rok za prijavo je 22.3.2017.

Za javni razpis je predvideno 31.000 EUR.

Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:

  1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so turistična društva in turistična zveza na območju občine Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:                       
  • imajo sedež v občini Krško in so registrirani po Zakonu o društvih,
  • so člani Občinske turistične zveze Krško,
  • izvajajo organizirano redno turistično dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju celotne občine
  1. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva in zveze, ki so za isti namen oz. programe in aktivnosti že ali še bodo prejela sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugih virov občinskega proračuna oz. proračuna krajevnih skupnosti ali iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.
  2. Vloge bodo ovrednotene na podlagi meril, ki so izražena v točkah po posameznih kategorijah in bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev.
  3. Podrobnejši pogoji in merila so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. – 11. ure.

 

 


Poglejte še

Deli novico še z drugimi