Obvezno pošiljanje zahtevkov v elektronski obliki (e-zahtevki)

Obveščamo vas, da je 17. 12. 2016 začel veljati Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1), ki ureja opravljanje plačilnih in drugih storitev za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, kar v bistvu pomeni, da lahko od 01.01.2017 naprej zahtevke tako od pravnih kot tudi fizičnih oseb sprejemamo samo še v elektronski obliki (se pravi kot e-zahtevek). Dejansko gre za izenačitev pravil, kot že veljajo za prejemanje e-računov, zato se boste upravičenci za izdajo e-zahtevka predhodno morali ustrezno pripraviti.

Posredovanje e-zahtevka si lahko upravičenci organizirate na dva načina:

-          preko poslovne aplikacije: le ta mora biti ustrezno nadgrajena, da omogoča pošiljanje e-zahtevkov – preverite pri vašem ponudniku poslovno-računovodske aplikacije oziroma računovodskem servisu, v kolikor uporabljate to storitev (verjetno JZ);

-          preko spletnega portala UJP e-račun, dosegljivem na spletnem naslovu https://eracuni.ujp.gov.si/.

 

Ker je zadnja možnost (spletni portal UJP e-račun) verjetno najenostavnejša rešitev za večino pošiljateljev e-zahtevkov, še posebej za društva, kmetije in druge fizične osebe, bomo v nadaljevanju o uporabi te spletne rešitve podali nekaj več informacij, in sicer:

-          Spletni portal UJP e-račun je za vse uporabnike brezplačen, omogoča pa posredovanje največ 5 e-zahtevkov/računov mesečno;

-          Nujna je predhodna registracija (oddaja vloge) na naslovu https://eracuni.ujp.gov.si, uporabnik mora imeti obvezno že nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo;

-          V kolikor uporabnik še nima kvalificiranega digitalnega potrdila, ga mora pred prijavo na portal UJP pridobiti  - pridobitev je brezplačna, zahtevek se osebno vloži na upravni enoti. Več informacij in sam obrazec zahtevka za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila najdete na spletnem naslovu https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje;

-          Vloga za vključitev na spletni portal UJP e-račun se prične s klikom na gumb »Vnos novega uporabnika«. Na osnovni spletni strani https://eracuni.ujp.gov.si najdete tudi navodila in druge dokumente glede uporabe portala, testiranja elektronskega podpisa oziroma pomoči uporabnikom;

-          Vloga se v celoti odda elektronsko, uporabnik potrebuje veljaven e-naslov.

-          Uporabnik na elektronski naslov (e-naslov, ki ga vpiše na vlogi) prejme s strani UJP-a v roku 2-3 dni e-pošto, ki vključuje začetno geslo za dostop do spletne aplikacije in druge informacije za uspešen začetek uporabe portala;

-          Uporabnik kreira e-zahtevek - ker UJP vse dokumente znotraj portala imenuje e-račun, je potrebno paziti, da se pri »Vrsti dokumenta« izbere možnost »Zahtevek«. Izpolnite le obvezna in smiselna polja, neobvezna polja lahko pustite prazna (npr. vrsta  in št. referenčnega dokumenta, reference, klavzule o DDV, …) , uporabniku so pri delu  v pomoč razni šifranti (npr. Prejemnik), vsekakor pa priporočamo uporabo navodil, ki jih najdete na naslovu: http://www.ujp.gov.si/DocDir/e-racuni/UJPeracun_NAVODILA_ZA_DELO.pdf.

-          Po kreiranju e-zahtevka se le ta pred oddajo elektronsko podpiše, še prej uporabnik priloži prilogo (obrazec – Zahtevek za leto 2017, ki se nahaja v prilogi tega obvestila). Izpolnjena priloga je lahko skenirana v PDF formatu oziroma v priloženem formatu DOC (v zadnjem primeru jo je potrebno shraniti na računalnik, vpisati podatke, shraniti in šele nato priložiti kot prilogo). Priloga vsebuje nekatere bistvene elemente e-zahtevka in je obvezna. Na splošno velja, da je maksimalna velikost priloge 2MB.

-          Potrebno se je zavedati, da celoten postopek (všteto s pridobitvijo kvalificiranega digitalnega potrdila) lahko traja do 10 delovnih dni, zato upravičence naprošamo, da s postopkom prijave na UJP portal ne odlašate, kajti le tako boste lahko pravočasno oddali e-zahtevke in, še pomembneje, pravočasno prišli do odobrenih sredstev.

 

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi zmogli, da bo prehod na e-zahtevke za vse udeležene čim bolj enostaven. Za vse dodatne informacije se obrnite na pristojne oddelke ali nas pokličite na tel. 07 49 81 100 oziroma pišite na e-naslov: obcina.krsko@krsko.si.

 

Lep pozdrav!

Pogled spletne strani: https://eracuni.ujp.gov.si


Deli novico še z drugimi